ร้านอาหารบ้านมะหญิง ร้านอาหารทะเลที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกาะกลาง หมู่บ้านเก่าแก่แห่งตำบลคลอง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากฝั่งตรงกันข้าม คือ จากท่าเจ้าฟ้า และท่าเรือธาราที่นี่ท่านผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับรูปแบบวิถีชีวิตของชาวบ้าน ผู้หาอยู่หากินกับทรัพยากรธรรมชาติที่เรามี จากรุ่นสู่รุ่นที่เราชาวชุมชนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบสัมมมาชีพ และการดูแลรักษาทรัพยากรของเราจากปู่ ย่า ตา ยาย จากบรรพชนของเรา สู่ชาวชุมชนรุ่นลูกรุ่นหลาน ที่นี่ท่านจะยังคงเห็นการทำการประมงโดยเครื่องมือทำประมงแบบพื้นบ้าน ซึ่งนั่นหมายถึงเรากำลังมองย้อนกลับไปยังวิถีชีวิตแห่งวันวานที่ผู้คนสมัยก่อนหน้าเคยใช้วิถีที่คล้ายคลึงกันนี้ทำมาหากิน ในท้องถิ่นของเราจากทรัพยากรอันอุดมของเรา นอกจากนี้ท่านอาจจะยังสามารถพบเห็นการทำนาปลูกข้าว หรือการทำเกษตรอย่างอื่นๆในชุมชนของเรา ที่อาจมีเพียงที่เดียวในประเทศที่น้ำเค็มไม่ได้เป็นปัญหาแต่กลับสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวแก่ข้าว สังข์หยดของเรา

             ณ.ที่นี่ ที่ซึ่งเราเกิดเติบโต และเรียนรู้ เราจึงเลือกที่จะทำร้านอาหารของเรา ร้านอาหารในรูปแบบที่จะสามารถสะท้อนรูปแบบและวิถีชีวิตของเราแก่่านผู้มาเยือน กับอาหารที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของถิ่นใต้ เพื่อที่ท่านจะสามารถรับรู้และสัมผัสได้ ถึงรสชาดที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารถิ่นใต้ ของพื้นถิ่นแห่งเกาะกลาง เกาะอันเป็นชุชนของเราจริงๆ ซึ่งวัตถุดิบหลักที่เรานำมาใช้ในการประกอบอาหาร แน่นอนว่าต้องเป็นวัตถุดิบหลักจากท้องถิ่นของเราเอง และปรุงในแบบดั้งเดิม หรือ อาหารที่เราประยุกต์ จากถิ่นอื่นที่ยังคงความเป็นรูปแบบของเราไว้เช่นกัน

           
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE